ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดเครื่องโทรทัศน์เคลื่อนที่
 •     ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดเครื่องโทรทัศน์เคลื่อนที่ มือถือ ยี่ห้อ Apple Iphone 4s จำนวน 1 เครืร่อง ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานพัสดุ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป และทำการขายทอดตลาด วันที่ 14 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-1922
 • หน่วยงาน    ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/07/2557
 • หมดเขต    14/08/2557
 • อ่าน   265
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294