ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง ตามแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลยางเนิ้ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/07/2550
 • หมดเขต    25/07/2550
 • อ่าน   680
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294