ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่
 •     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4212
 • หน่วยงาน    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/08/2557
 • หมดเขต    22/08/2557
 • อ่าน   264
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294