ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดหาพัสดุ 4 รายการ
 •     ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 ประจำจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจัดหาพัสดุ 4 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานอำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2026
 • หน่วยงาน    ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 ประจำจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/08/2557
 • หมดเขต    13/08/2557
 • อ่าน   264
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294