ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ื้อวัสดุอาหาร วัสดุเครื่องนอน และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนพักนอน
 •     โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ สอบราคาซื้ื้อวัสดุอาหาร วัสดุเครื่องนอน และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนพักนอน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหารทั่วไป โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-9576
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/08/2557
 • หมดเขต    25/08/2557
 • อ่าน   276
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294