ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพัก
 •     ศููนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลง อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพัก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศููนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลง อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5343-1262
 • หน่วยงาน    ศููนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/08/2557
 • หมดเขต    25/08/2557
 • อ่าน   271
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294