ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร
 •     สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง เชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงาน สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 กันยายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5304-7337
 • หน่วยงาน    สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/08/2557
 • หมดเขต    05/09/2557
 • อ่าน   220
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294