ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุประกอบอาหาร สำหรับผู้รับการสงเคราะห์ ปีงบประมาณ 2558
 •     บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุประกอบอาหาร สำหรับผู้รับการสงเคราะห์ ปีงบประมาณ 2558 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กันยายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1164
 • หน่วยงาน    บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/08/2557
 • หมดเขต    01/09/2557
 • อ่าน   233
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294