ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์รถยนต์ราชการ หมดความจำเป็นใช้มนราชการแล้ว จำนวน 3 คัน
 •     สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 2 ถนนโชตนา อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์รถยนต์ราชการ หมดความจำเป็นใช้มนราชการแล้ว จำนวน 3 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 2 ถนนโชตนา อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กันยายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2440
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 2 ถนนโชตนา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/08/2557
 • หมดเขต    08/09/2557
 • อ่าน   326
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294