ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างซ่อมชุดใบพัดเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างซ่อมชุดใบพัดเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ระบบ ผู้สนใจติดตอ่ขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กนยายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5390-8516
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/08/2557
 • หมดเขต    03/09/2557
 • อ่าน   243
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294