ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •     สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ CMU Digital University โครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานการเงินการคลังและพัสดุ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กันยายน 2557
 • หน่วยงาน    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/08/2557
 • หมดเขต    01/09/2557
 • อ่าน   270
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294