ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฒษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ
 •     เทศบาลตำบลหนองควาย ถนนสันป่าสัก-ต้นเกว๋น เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฒษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ , จอรับภาพ, เลนส์กล้อง, โทรทัศน์ , เครื่องส่งสัญญาณภาพ, ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง เทศบาลตำบลหนองควาย ถนนสันป่าสัก-ต้นเกว๋น เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-5070
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองควาย ถนนสันป่าสัก-ต้นเกว๋น เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/09/2557
 • หมดเขต    04/09/2557
 • อ่าน   264
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294