ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารงานโรงพยาบาล 1 เครื่อง
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน สอบราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารงานโรงพยาบาล 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9100
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   03/09/2557
 • หมดเขต    04/09/2557
 • อ่าน   254
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294