ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด เสื่อมสภาพที่ใช้แล้ว
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด เสื่อมสภาพที่ใช้แล้ว จำนวน 17 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กันยายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-5560
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/09/2557
 • หมดเขต    05/09/2557
 • อ่าน   277
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294