ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • รับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร บริเวณโรงอาหาร ชั้น 1
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร บริเวณโรงอาหาร ชั้น 1 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทนี่ 15 กันยายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2812
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/09/2557
 • หมดเขต    15/09/2557
 • อ่าน   236
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294