ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง) สำหรับเด็กในความอุปการะ
 •     สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง) สำหรับเด็กในความอุปการะ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กันยายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1163
 • หน่วยงาน    สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/09/2557
 • หมดเขต    08/09/2557
 • อ่าน   240
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294