ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
 •     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 อ.ฮอด เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เครื่องปรับอากาศ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหารพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 อ.ฮอด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กันยายน 2557หรือสอบถามได้ที่ 0-5346-1161
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 อ.ฮอด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/09/2557
 • หมดเขต    08/09/2557
 • อ่าน   228
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294