ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล
 •     เทศบาลตำบลแม่ริม ถนนสันทราย อ.แม่ริม เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ริม ถนนสันทราย อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5329-7613
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่ริม ถนนสันทราย อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/09/2557
 • หมดเขต    10/09/2557
 • อ่าน   279
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294