ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 ต.ดอยหล่อ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 ต.ดอยหล่อ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-9049
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/09/2557
 • หมดเขต    15/09/2557
 • อ่าน   241
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294