ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำฯ
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำรวมชาย-หญิง ขนาด 8 ห้อง จำนวน 1 หลัง และห้องน้ำ-ห้องสุขา (ชาย)แบบพักแรม ขนาด 5 ห้อง จำนวน 1 หลัง ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2551
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
 • วันที่ประกาศ   24/07/2551
 • หมดเขต    25/07/2551
 • อ่าน   535
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294