ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ จำนวน 5 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ จำนวน 5 โครงการ ดังนี้โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก , ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์,ก่อสร้างโรงเก็บของและงานขุดฝังท่อถมดินบริเวณอาคารหอประชุม , ก่อสร้างพนังข้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่พักคอนกรีต ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/07/2551
 • หมดเขต    31/07/2551
 • อ่าน   584
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294