ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลลำพูน
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง ของ โรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กันยายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9136
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   09/09/2557
 • หมดเขต    11/09/2557
 • อ่าน   215
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294