ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปา
 •     สำนักงานประปาเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดบูรณชัย (โครงการหมู่บ้านอรสิริน) ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองจ๊อม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานประปาเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2551
 • หน่วยงาน    สำนักงานประปาเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/07/2551
 • หมดเขต    28/07/2551
 • อ่าน   567
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294