ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารจิตสันติ และจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารนันทนาการ 2 งาน
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารจิตสันติ และจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารนันทนาการ 2 งาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กันยาย น2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5390-8516
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/09/2557
 • หมดเขต    18/09/2557
 • อ่าน   261
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294