ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างก่อสร้าง
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์ และปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติตด่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัดสุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   19/07/2550
 • หมดเขต    25/07/2550
 • อ่าน   714
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294