ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกาดฮาว 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทีั่ 12 กันยายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5337-4355
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2557
 • หมดเขต    12/09/2557
 • อ่าน   269
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294