ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและจัดหาผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและจัดหาผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5338-8555
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2557
 • หมดเขต    10/09/2557
 • อ่าน   217
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294