ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้้างพนักงานรักษาความปลอดภัยหอพัก 4 พื้นที่
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้้างพนักงานรักษาความปลอดภัยหอพัก 4 พื้นที่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-1140
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2557
 • หมดเขต    10/09/2557
 • อ่าน   242
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294