ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 กันยาย น2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-0226
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2557
 • หมดเขต    09/09/2557
 • อ่าน   238
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294