ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย
 •     เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กันยายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5386-8157
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/09/2557
 • หมดเขต    17/09/2557
 • อ่าน   252
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294