ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสถานที่ฯ
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสถานที่ตรวจผู้ป่วยเอดส์ และห้องให้คำปรึกษา จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2551
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/07/2551
 • หมดเขต    30/07/2551
 • อ่าน   588
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294