ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • อบราคาซื้อท่อพีวีซี ชั้น 8.5 และอุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อท่อพีวีซี ชั้น 8.5 และอุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ ของบ้านกลาง หมู่ที่ 1 และบ้านดอนปิน หมู่ที่ 8 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/07/2551
 • หมดเขต    05/07/2551
 • อ่าน   622
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294