ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.0กแบบ 017 แบบ 004 เปลี่ยนพื้นไม้เนื้อแข็ง
 •     โรงเรียนวัดบ้านก้อง ต.ปากช่อง อ.ป่าซาง ลำพูน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.0กแบบ 017 แบบ 004 เปลี่ยนพื้นไม้เนื้อแข็ง เข้าลิน ฝ้าเพดาน ปูพื้นกระเบื้อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดบ้านก้อง ต.ปากช่อง อ.ป่าซาง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 กันยายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5352-1661
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดบ้านก้อง ต.ปากช่อง อ.ป่าซาง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   16/09/2557
 • หมดเขต    22/09/2557
 • อ่าน   273
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294