ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (กล้าไม้ จำนวน 3 รายการ)
 •     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (กล้าไม้ จำนวน 3 รายการ) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 กันยายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5382-0778
 • หน่วยงาน    สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/09/2557
 • หมดเขต    18/09/2557
 • อ่าน   251
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294