ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย
 •     เทศบาลตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอยพร้อมกำจัดขยะมูลฝอยที่เทศบาลตำบลยางครามนำไปทิ้ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กันยายน 2557
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/09/2557
 • หมดเขต    25/09/2557
 • อ่าน   232
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294