ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาบริการรักษาและดูแลความปลอดภัย
 •     สำนักงานคลังเขต 5 สอบราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาและดูแลความปลอดภัยสถานที่ราชการ สำนักงานคลังเขต 5 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานคลังเขต 5 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กันยายน 2557
 • หน่วยงาน    สำนักงานคลังเขต 5
 • วันที่ประกาศ   19/09/2557
 • หมดเขต    26/09/2557
 • อ่าน   265
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294