ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ รางระบายน้ำเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิดคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองหอย พร้อมป้ายโครงการก่อสร้าง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/07/2550
 • หมดเขต    02/07/2550
 • อ่าน   665
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294