ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน
 •     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.13 (สบเปิง) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กันยายน 2557
 • หน่วยงาน    สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
 • วันที่ประกาศ   20/09/2557
 • หมดเขต    12/09/2557
 • อ่าน   230
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294