ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยไม่มีไหล่ทาง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่้น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารสอบราคาและรูปแบบรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กันยายน 2557
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/09/2557
 • หมดเขต    26/09/2557
 • อ่าน   210
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294