ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
 •     เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหนองจ๊อม ขนาดอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 12.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร ความสูง 2 ชั้น พร้อมป้ายโครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กันยายน 2557
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/09/2557
 • หมดเขต    26/09/2557
 • อ่าน   267
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294