ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็ก
 •     เทศบาลตำนบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่แตง จำนวน 106 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่แตง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2557
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำนบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/09/2557
 • หมดเขต    01/10/2557
 • อ่าน   238
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294