ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัด
 •     เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากบริเวณบ่อพักขยะบริเวณพื้นที่ชุมชนทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลริมใต้ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ริม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กันยายน 2557
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/09/2557
 • หมดเขต    25/09/2557
 • อ่าน   229
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294