ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัย
 •     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สอบราคาจ้างรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่และยานพาหนะ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กันยายน 2557
 • หน่วยงาน    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
 • วันที่ประกาศ   20/09/2557
 • หมดเขต    26/09/2557
 • อ่าน   251
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294