ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาขนถ่ายขยะ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อจัดเก็บไปกำจัด ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องมีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝ่าย เพื่อรับขยะจากรถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กันยายน 2557
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/09/2557
 • หมดเขต    26/09/2557
 • อ่าน   226
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294