ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อหม้อแปลงขนาดใหญ่
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อหม้อแปลงขนาดใหญ่ ขนาด 315 เวีเอ จำนวน 4 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกบริหารงานทั่วไป (ชั้น 2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กันยายน 2557
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/09/2557
 • หมดเขต    19/09/2557
 • อ่าน   246
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294