ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการเพื่อจัดเก็บขยะ ขนขยะ กำจัดขยะ จำนวน 21 หมู่บ้าน
 •     เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาบริการเพื่อจัดเก็บขยะ ขนขยะ กำจัดขยะ จำนวน 21 หมู่บ้าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กันยายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5334-1524
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/09/2557
 • หมดเขต    25/09/2557
 • อ่าน   224
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294