ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 14 รายการ
 •     บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 14 รายการ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการ งานบริหารทั่วไป ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และกำหนดดูพัสดุในเวลา 09.00 น.
 • หน่วยงาน    บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.)
 • วันที่ประกาศ   25/07/2551
 • หมดเขต    28/07/2551
 • อ่าน   683
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294