ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่
 •     ศููนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย อ.เมือง เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารกลาง ศููนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย อ.เมือง เชียงราย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กันยายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5315-2043
 • หน่วยงาน    ศููนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย อ.เมือง เชียงราย
 • วันที่ประกาศ   25/09/2557
 • หมดเขต    29/09/2557
 • อ่าน   260
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294