ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จำหน่ายโคนม พันขาว-ดำพันธุ์แท้ และผสมขาว-ดำ จำนวน 20 ตัว
 •     กรมปศุสัตว์ จำหน่ายโคนม พันขาว-ดำพันธุ์แท้ และผสมขาว-ดำ จำนวน 20 ตัว โดยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลราคาด้วยวาจา ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและดูสภาพได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 และกำหนดประมูลราคาได้ที่ 30 กรกฎาคม 2551 เวลา 1.030 น. ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
 • หน่วยงาน    กรมปศุสัตว์
 • วันที่ประกาศ   25/07/2551
 • หมดเขต    30/07/2551
 • อ่าน   631
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294