ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย
 •     เทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-1543
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/09/2557
 • หมดเขต    01/10/2557
 • อ่าน   245
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294